Öl – gudarnas dryck och en av mänsklighetens viktigaste kulturdrycker

No comments
Öl är en av världens äldsta drycker som sannolikt har producerats i omkring 7000 år och fermentering som förädlingsmetod är troligen ännu äldre. Det går inte att komma ifrån att öl är en kulturbärare av rang!

Den första ölen tillverkades av stärkelsebaserade råvaror som korn, men även vete ris och majs användes. Det var först under 1800-talet som man upptäckte mikroorganismer och kunde förklara jästens funktion, dessförinnan spontanjästes öl med vilda jästsvampar.

Under den europeiska medeltiden utvecklades metoder och ölkulturer. De första lagarna, som till exempel Reinheitsgebot – renhetslagarna, instiftades för att reglera tillverkning och råvaror. I ett antal länder lagstiftades det om att humle måste vara en ingrediens tillsammans med vatten och malt från företrädesvis korn.

Humle fungerar som både konserveringsmedel och smakgivare och renässansen för humlen innebar att antalet odlingar ökade kraftigt i Europa. I Sverige var det under en lång period lagstiftat att det måste produceras en viss mängd humle – behovet från framförallt krigsmakten var stort. De flesta av dessa odlingar har fallit glömska, men namnen finns kvar på flera ställen som till exempel Humlegården i Stockholm.

Ordet öl kommer från fornsvenskan och betyder ungefär dryckeslag eller gästabud. I den fornnordiska mytologin kallades gudarnas dryck för alu vilket etymologiskt gett upphov till såväl det svenska öl, som ale som idag syftar på överjäst öl av ale-typ.

Egentligen har det inte skett så mycket när det gäller öltillverkning under de senaste tusen åren. Vi använder fortfarande samma råvaror – malt, humle och vatten. Metoder har förfinats och vi känner idag till jästens funktion, men i grund och botten handlar det om uråldriga kunskaper och traditioner.

Under 1900-talets senare del växte de stora öljättarna till multinationella komplex. En stor del av ölen som producerades urvattnades bokstavligt – beskan minskade successivt och öl av ale-typ blev mindre och mindre populära förutom kanske i Storbritannien och Tyskland och några andra länder där ale alltid varit populärt.

De senaste decennierna har vi dock sett en motreaktion mot detta. Revolutionen startade i USA där mikrobryggeriscenen exploderade under 80- och 90-talet. Trenden nådde Sverige under 2000-talet och idag finns det en enorm mångfald av hantverkstillverkade öl på marknaden.